Podle § 5 TMG:

PersonalGold GmbH

Dr.-Wintrich-Str. 45

85560 Ebersberg

Reprezentováno:

V zastoupení jednatelů: Emir Okanovic

Kontakt:

Telefon: 0800 0060981
E-mail: info@personalgold.de

Daň z přidané hodnoty:

Daňové identifikační číslo v souladu s § 27 a zákona o dani z obratu: DE361640418

Registrovat záznam:

Zápis v obchodním rejstříku, rejstříkový soud,
okresní soud v Mnichově,
registrační číslo HRB 283997

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS):  https://ec.europa.eu/consumers/odr .
Naši e-mailovou adresu naleznete v právním upozornění výše.

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony v souladu s § 7 odst. 1 TMG. Podle paragrafů 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uchovávané informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku znalosti konkrétního porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli odpovídajícím porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení patrný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek je však nepřiměřená bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorského zákona vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.

Copyright © PersonalGold GmbH 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram